Sidor

It is the duty of every generation to destroy our fathers. What scraps we keep for sentimental reasons will be their legacy.

onsdag 4 april 2012

Att välja låt.

¨På cykeln idag blev jag att fundera över en sak som en föreläsare sa på en föreläsning i filmmusik. Han påpekade att i "Klassfesten" (tror jag den heter, svensk film om en klass som har återträff) så skiljs två personer åt i en flashback till 80-talet till tonerna av "Heroes". Han reagerade på att en låt som så starkt förknippas med den mycket mörka "Vi barn på Bahnhof Zoo" spelades i den scenen, som i realiteten var ganska trivial.
Jag kom att tänka på tre möjligheter:

1. Regissören var helt enkelt en del i "problemet" och har inte den kopplingen klar för sig, utan tyckte det helt enkelt var en låt som passade in. Avsaknaden av kulturell referensram. Inte särskilt troligt att en filmregissör inte har sett "Vi barn..."

2. Regissören vill använda den som en poäng i att de flesta som sedan tittar på filmen inte har den kulturella referensramen att de förstår gapet mellan låtens ursprungsanvändning i film och den användning den får i en svensk komedi. En bitter komediregissör. Relativt troligt, särskilt som en del i svaret men kanske inte hela svaret.

3. Det är meningen att använda en låt vars ursprung är så extremt långt från den verklighet som de tonåringar som avbildas för att göra en poäng av hur viktigt det upplevs i stunden, fast vi som publik genom metadramatisk ironi (vi vet att det är en komedi vi tittar på) förstår att det bara är tonårskänslor som svallar över. Förmodligen en stor del av svaret, även om 2. kan vara en del i det hela.

Oavsett om 2. är avsedd, så tror jag att eftersom det är så att många inte förstår kopplingen till heroinmissbrukande barn i Berlin så får användningen effekten från 2, även om avsikten var 3.

Hursom tycker jag det är intressant att fundera på vad som avses och vad som blir effekten.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RVYDG2oSdlY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar