Sidor

It is the duty of every generation to destroy our fathers. What scraps we keep for sentimental reasons will be their legacy.

måndag 6 augusti 2012

Behovet av ett skriftspråk för muntligt berättande.

Jag läser en distanskurs på coursera.com, mycket bra plattform och intressanta kurser, där en uppgift fick mig att börja fundera på hur man skriver ner berättelser utan att frysa dynamiken som muntlig berättartradition har i det skrivna språket rigida form.

På Futuredrome spelade jag en av "Berättarna", vilket var spännande. Vi var i princip mediaetablissemanget. Det som var lite tråkigt var att vi hade bara två-tre färdiga berättelser och de var ganska stela i sin form. Samtidigt skulle vi alla ha vår egen stil, men eftersom vi improviserade fram berättelser som skulle föreställa de klassiska berättelserna så blev det mer valet av ämnen och liknande som visade skillnaden mellan oss.

Det vi hade kunnat tjäna enormt på vore om det fanns ett bra sätt att nedteckna en berättelse i sina delar och teman, så vi kunde ha tolkat de olika berättelserna på egna sätt. Ett slags noter för berättelser. Där huvuddragen, karaktärerna och de teman som berättelsen ska behandla ställs upp i förväg, sedan händelsekedjan med bra punkter att repetera saker. "Refränger" i form av magiska ramsor eller liknande är en bra sak att ha med som repetitionspunkter.

Vad jag helst skulle vilja se om en sådan struktur finns, eller utvecklas, är en tävling i muntligt berättande där tävlande får berätta samma (eller kanske likvärdiga) berättelser. Där det som bedöms inte är berättelsen, utan berättandet. Precis som Idol och The Voice inte bedömer låten, utan sångprestationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar