Sidor

It is the duty of every generation to destroy our fathers. What scraps we keep for sentimental reasons will be their legacy.

torsdag 30 augusti 2012

In blackest night

Om Moore karaktärisering av Mogo som en helt normal grön lykta ska innebära att vi ser oss själva som underliga i hans (dens?) ögon, så driver In blackest night in den spiken med pneumatisk kraft. Det är väldigt explicit att våra referensramar inte är giltiga för de som har andra referensramar. Gröna klockan i mörka sektorn av galaxen visar delvis på något som vissa organisationer för handikappade funktionshindrade personer med funktionsnedsättning vill lyfta fram. Att mycket är designat för en viss sorts person, men inte allt.

Jag vill inte grotta ner mig i Moores höga koncept här utan utgå från det och diskutera vidare hur världen är designad för en viss sorts person. Vi designar med trappor efter förutsättningen att man kan gå i trappor, vi designar audiovisuellt för att vi förväntar oss att folk har både syn och hörsel osv. Det är relativt lätt att se hur det leder till funktionshinder för de som har en funktionsnedsättning. Men är det ett läge där det bara finns extremer eller finns det mer av en glidande skala?

Om man är blind så ser man inte, om man ser ser man. Men om man ser, men inte så bra. Om man ser, men inte har så bra mörkersyn. Om man, som jag, har väldigt svårt med cocktaileffekten. Då har man inte en funktionsnedsättning, men man har det samtidigt. Vissa har väldigt svårt att följa ett dietprogram, andra tycker det är väldigt lätt att följa just det. Samtidigt är det ofta man hör folk säga "det här dietprogrammet är bäst i världen". Problemet är att en person som verkligen tänkte efter skulle säga "det här dietprogrammet är bäst i världen - för mig".

Känn dig själv. Vet hur du själv fungerar. Då vet du om något är byggt för dig, eller om det är byggt för någon annan. Och försök så långt det är möjligt att designa allt "ställbart". Så folk kan anpassa sin omvärld efter sig själva, inte sig själva efter sin omvärld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar