Sidor

It is the duty of every generation to destroy our fathers. What scraps we keep for sentimental reasons will be their legacy.

lördag 29 december 2012

H*n.

Varning! Detta inlägg kan vara infekterat av Vit Kränkt Man, alternativt PK-Maffian.

Nu har Språkrådet börjat komma med nyordslista och det är väl lite spiken i kistan på "hen-debatten", kvällstidningarna börjar använda det i sina språkråd och vissa använder det i vanligt tal, om än i vissa mer formella register och situationer när det är särskilt befogat. Förutom de som aktivt använder det hela tiden då, men de är på ena sidan av debatten och därför inte indikativa för något avslut på debatten.

I alla fall så skulle jag vilja säga att båda sidor av den debatten förlorade. Om inte anti-hen-sidan vann, genom att hen-förespråkarna vann. Paradoxalt? Jajamensan.
Men vi börjar med att konstatera att hen-debatten slutade med att vi fick ett nytt ord som förkortar han/hon till hen. En besparing om fyra tecken. Tänk vad mycket förslitningsskador på tidningsredaktioner vi kommer slippa, SCB kan säkert inte ens räkna ut hur mycket nationalekonomiskt man tjänar på minskade sjukskrivningar och snabbare publiceringscykel för nyheter som ger internationell konkurrenskraft.

Fast var det inte från början så att man ville införa ett nytt ord som betecknar ett tredje kön, eller avsaknaden av dikotomiska kön? Två kön som extrempunkter på ett kontinuum, istället för två kön som binära motsatser? Ett sätt att tala om de som befinner sig på skalan utan att vara i en av extrempunkterna, oavsett om de är en fysisk individ eller en hypotetisk person som på grund av sitt icke-definierade kön är på båda extrempunkterna och hela skalan samtidigt.

Sen kom en massa motståndare som i sin konservativa värld inte anser det värt att kunna tala om personer som uppehåller sig mellan extrempunkterna på köns-skalan, eftersom de anser att det inte finns en skala utan bara två binära fack. Gärna vill man också att det ska bara finnas två binära fack, för både fysiska kön, sociala kön, juridiska kön och alla andra egenskaper som kan kopplas till kön. Deras motstånd var grundat i vad jag kan tycka är felaktig världssyn, men med deras syn på saker så är det helt klart befogat att inte vilja att folk ska kunna prata om något de inte vill ska finnas.

Men den förståelsen för vilka grundläggande antaganden om världens beskaffenhet som ligger till grund för konservativas motstånd uteblev, istället blev det en snabb reaktion från PK-maffian som självklart tyckte att om konservativa inte gillar det så måste det vara bra. Så vi ska ha "hen". Problemet var att många inte frågade vad vi ska ha det till. Utan istället blev det en diskussion om att vi ska ha det för att vi inte kan prata om personer som inte har ett definierat kön, där de fysiska individerna glömdes bort och man bara pratade om t.ex. platsannonser eller när man inte vill avslöja en källas identitet genom könet och refererar till den som hen. För det är för långt att skriva han/hon.

Och då kröp de småkonservativa fram, för de tycker inte att det är en så stor grej att snabbt kunna skriva eller prata om en hypotetisk individ utan att ge den ett kön, som klassiska normen att använda "han" för att referera till en person av okänt kön tills dess att man faktiskt anställer en kvinna till exempel. Den diskussionen hade liksom inte drabbat dessa vanliga människor, utan var för dem en icke-fråga och det grundläggande motargumentet blev "hen? höna på engelska? det är fult." vilket inte är så särskilt konstruktivt.

Så det slutade med att vissa tycker det är praktiskt att kunna skriva hen istället för han/hon, den, han eller hon, han (med ett antagande att det också kan beteckna en kvinna) eller vice versa använda hon som pronomen för en person som kan vara antingen eller. Andra tycker det inte sparar så mycket energi. Och debatten om hur vi konstruerar föreställningen om två kön som binära motpoler genom språket fortsätter i det fördolda, utan att ha fått vara med i diskussionen om vi ska ha ett nytt ord för att korta ner han/hon med fyra tecken eller om det är för fult med "höna på engelska".

Den är för övrigt engelska för håla. Det är fult.

måndag 24 december 2012

Från oss alla till er alla: En essä, eller kanske ett fragment

Så här på julafton ska man ju ge gåvor. Som den goda och givmilda person jag är (för att inte tala om ödmjuk) så kommer jag därför ge er min visdom. Inspirerad av ett referat av en essä om Madonnas postmoderna sexualitet och Justify my love.
Enligt essän blev Justify my love en s.k. gay anthem, alltså en låt som är stor inom gaykultur, eftersom videon lekte med könsroller och inkläder män BH. Men jag tror att det snarare är en spiral av sexualisering som påverkat "gaykultur", inte nödvändigtvis den kultur som homosexuella delar utan den kultur som andra delar av samhället tillskriver dem.

Genom att man inte får tala om sexualitet så blir det omöjligt att tala om avvikande sexualitet. Det går helt enkelt inte att ha samtalet, vilket betyder att de som har makt kan ägna sig åt vilken perversion som helst utan att någon kan hänga ut dem och de som är maktlösa inte kan ifrågasätta gränsen för vad som är abnorm avart och vad som bara är en anormal avvikelse från huvudlinjen.

När då någon kommer med kulturellt artilleri, vilket Madonna inte var vare sig först eller sist med, och angriper muren som hindrar samtalet från att gå för långt åt ett håll så blir det ett hjältedåd för de som vill ha samtalet som ligger precis bortom muren. Samtidigt demoniseras akten att bryta ner muren av rädda konservativa, som inte ser möjligheten att flytta muren utan anser att den bara kan byggas på en plats. De menar alltså att om vi inte har muren byggd där den står så måste vi vara utan mur och acceptera vilka perversioner som helst.

Det kraftiga sexualiserandet blir alltså ett vapen för att påverka det offentliga samtalet, men för en extern observatör tycks det snarare som att hela kulturen som använder vapnet istället hyllar kraftig sexualisering. Det skapas en motkultur baserat bland annat på den här kraftiga sexualiseringen. För den som är kvar i huvudlinjekulturen tycks alternativet vara en kultur av kraftig sexualisering, vilket gör att de som kommer in i motkulturen självidentifierar med den kraftiga sexualiseringen (vilket kan vara en faktor till riskbeteende - men det går vi inte in på nu). Det gör att när man från konservativt håll angriper motkulturens kraftiga sexualisering så försvarar man det som en identitet, "Det här är så vi är, lev med det", istället för som ett kulturellt vapen, "Det här är vårt verktyg för att öppna upp det offentliga samtalet, lev med det". Detta skapar i sin tur en falsk dikotomi mellan avvikare och normala, där man både inifrån och utifrån associerar en viss egenskap med ett helt kluster av andra egenskaper.

För den som inte accepterar hela klustret av egenskaper som självidentitet blir det ett problem. Hur kan man vara både homosexuell och inte vara kåt hela tiden? Verktyget för frigörelse har istället blivit ett nytt förtrycksverktyg och vissa är fast i ingenmanslandet. Då behövs ett mer subtilt vapen, medialt synliga men stabila samkönade par. Anja Pärson t.ex. ville inte bli en gayikon, men är det inte just en idrottsprofil som dragit sig tillbaka för ett stilla familjeliv med sitt livs kärlek som behövs för att flytta fram gränserna och minska ingenmanslandet? En intern kritik av sexualisering som bryter ner den externa bilden av att alla delar samma kluster av egenskaper, eller en familjekonservativ rörelse som är för stabila samkönade äktenskap men mot skilsmässor som syns i media. Sådant som rundar ut bilden och därmed bryter ner den nya bilden som ersatt "homosexualitet finns inte" med "homosexuella är alltid kåta".

Och för den delen, varför har vi inte mer av det här samtalet kring män och kvinnor? Kring gamla och unga? Religiösa och ateister? Ja, visst, vi har faktiskt mer och mer av ganska normala samtal (även om mycket av TVs insats handlat om freakshow) men jag vill mena att det behövs. Om det offentliga samtalet kan handla om vad som helst så behöver vi inte skapa den typen av bubblor där man måste köpa in sig i en ny mainstream för att bli accepterad.

Hur den här typen av självidentifierande motkultur kan bli en exkluderande kultur av elitism och sexism vore intressant att utforska... eller hur, nördkulturen?