Sidor

It is the duty of every generation to destroy our fathers. What scraps we keep for sentimental reasons will be their legacy.

torsdag 28 november 2013

Reflektioner om reflektioner om Riksmötet

Det har kommit en massa bra förslag och tankar såhär i kölvattnet på Riksmötet i Sverok. Som vanligt så är jag lite cynisk och väntar några veckor för 90% kommer ha gått vidare till andra tankar och idéer, eftersom deras intresse är väldigt temporärt och knutet till att Riksmötet faktiskt äger rum i tiden.

Men det har också kommit upp reflektioner som jag känner att jag vill väga in i, som baserar sig på hur Riksmötet ser ut och från det klagar på Sverok i grunden, samt lägger skulden på förbundet.

Mina tankar:

  1. Det går inte att utifrån Riksmötets demografi sluta sig till Sveroks demografi, eftersom det alltid finns en stor massa som är passiva medlemmar i förbundet och så få representerar på Riksmötet. Det kan ha hänt enorma förändringar i hur medlemsbasen ser ut, utan att det fått genomslag på mötet där de nyaste grenarna knappt deltar samtidigt som de utgör 70%+ av medlemmarna. Det är såklart ett särskilt problem, men ett annat problem.
  2. Utifrån Sveroks medlemsbas kan man inte sluta sig till hur spelhobbyns utövarbas ser ut. Vilka spelar spel och vilka spelar spel organiserat är två olika frågor. Att sprida organisering är Sveroks enskilda uppgift, men att sprida spelhobbyn måste alla ta ansvar för. Även de som står utanför Sverok av olika orsaker.
  3. Om man börjar prata om att sprida sig till andra klasser än medelklass måste man undvika att omedelbart falla i fällan att sätta sig över underklassen och endast titta nedåt med frälsarblick. Självklart måste man arbeta för att sprida organiserat spelande, folkrörelsen spel och Sverok till den nya underklassen (inte-ens-arbetarklass) men det är minst lika viktigt att blicka uppåt. Det finns fulkultur/finkultur-motsättningar och en ganska stark anti-aristokratisk tradition som både gör spelhobbyn som den ser ut idag ointressant och direkt fientlig för den som har överklassbakgrund. Vill man verkligen bredda åt alla håll, eller är det som menas egentligen att man ska frälsa förorten?
  4. Det är lätt att prata om problem, det är lätt att föreslå att någon borde göra något åt det. Men om syftet är att sprida spel och samma resurser (ideell tid och pengar) kan sprida till 10 personer på ett ställe eller 1 person på ett annat, så måste det prioriteras att sprida till 10 innan 1. Att grooma upp tokens skulle såklart lösa det statistiska problemet, men det ger inte större spridning i verkligheten. Att jobba på att blir accepterad massrörelse, istället för en subkulturell företeelse som lockar endast integrerad medelklass, gör mer för fler. Tyvärr så möter man ofta en "alla ska med (fast inte lika mycket)"-attityd, som folk ofta inte ens är medvetna om att de har. Men mer om det senare (och tidigare).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar